Zastosowanie sprężarek tłokowych

Sprężarka tłokowa

Źródło: http://www.pneuma.pl/
Sprężarki to zbiór maszyn, które służą do zwiększania ciśnienia powietrza lub innych gazów.

Ze względu na zasadę ich funkcjonowania, można podzielić je na sprężarki wyporowe, do których kwalifikują się sprężarki tłokowe i przepływowe (inaczej nazywane wirowymi).

Sprężarki tłokowe znajdują szerokie zastosowanie głównie w przemyśle, w charakterze urządzeń zwiększających ciśnienie powietrza, które jest przeznaczone do:

– napędzania narzędzi pneumatycznych, stosowanych miedzy innymi w górnictwie czy budownictwie,
– uruchamiania wysokoprężnych silników spalinowych,
– zwiększania ciśnienia gazów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym,
– uruchamiania hamulców pneumatycznych,
– napełniania butli różnego rodzaju gazami.

Efektywność sprężarek tłokowych, dla gazu zassanego, waha się od kilku m3 do kilkunastu tysięcy m3/h, natomiast w odniesieniu do ciśnienia tłoczenia, wartości wahają się w granicach od kilku dziesiętnych do dwustu MPa.
Sporą zaletą sprężarek tego typu, jest ich możliwość tworzenia wysokich ciśnień, a wadami spore wymiary i masa, potrzeba stosowania zbiorników wyrównawczych oraz ryzyko skażenia gazu olejem, używanym do zabezpieczania cylindra.

Sprężarka tłokowa zbudowana jest korpusu sprężarki, głowicy wraz z zaworami oraz układu korbowego.
Gaz znajdujący się w sprężarce podlega sprężeniu w skutek przemieszczania się tłoka, który przemieszczając się w dół sprawia, że zawór ssący otwiera się a powietrze przepływa do cylindra, następnie przemieszczając się do góry wywołuje zamknięcie zaworu ssącego i sprężenie powietrza znajdującego się w cylindrze, które po osiągnięciu oczekiwanego ciśnienia zostaje usunięte przez zawór tłoczny.
Zwracając uwagę na przebieg procesu sprężania gazu, sprężarki tłokowe można dodatkowo podzielić na jednostopniowe i wielostopniowe.

Więcej wiadomości na temat narzędzi wykorzystywanych do sprężania i uzdatniania powietrza, takich jak np.

Jeśli niniejszy artykuł okazał się dla Ciebie wartościowy, to zobacz także ten udostępniony poniżej (http://www.invado.pl/) tu wpis – on również okaże się warty uwagi!

sprężarki śrubowe odszukasz.