Skutki odradzania się gmin żydowskich

Polska jak zapewne wiadomo była przez długi czas państwem wyrozumiałości religijnej. Brzmi to jak baśń, zważywszy, zachowanie na stadionach piłkarskich. Dawniej tak było. Czy to oznacza że jesteśmy nietolerancyjni? Nie, chociaż istnieje taki nurt w naszej kulturze. Jak temu przeciwdziałać? Odpowiedź jest nieskomplikowana – wychowanie. Przyczyną negatywnych postępowań jest ignorancja. Niestety, nie jest to proste.