Czym mogą zajmować się kadry i na czym powinna się opierać praca tego działu?

W każdej większej spółce zwierzchnik pragnie zatrudniać jak najlepszych członków personelu. Osobiście jednak zazwyczaj nie posiada odpowiedniej ilości czasu, z tego też powodu niezbędny jest odpowiedni do tego celu pion.
Zajmuje się on m.in. dodawaniem anonsów z paletą pracy na jakimś etacie, następnie odpowiada na niektóre oferty, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi zainteresowanymi osobami, a potem, w razie podjęcia decyzji o zatrudnieniu potencjalnego pracownika, wykonuje kolejne czynności związane z rekrutacją nowego pracownika.

procesor

Autor: Tim Adams
Źródło: http://www.flickr.com
Są to sprawy związane z rejestracją członka personelu między innymi w ZUS oraz później, w czasie dalszej kooperacji, kadry zajmują się też Formalnościami związanymi z np. obsługą formalną dni wolnych od zatrudnienia. Niemniej jednak poszczególni pracownicy z przyjemnością kontaktują się z tym działem również w odmiennej kwestii: wynagrodzenia.

To akurat tego typu sektor firmy może zajmować się regularną wypłatą pensji dla pracowników firmy.

Masz jeszcze sekundę? Jeśli tak, to zapraszamy Cię do kolejnej strony, gdzie przygotowaliśmy atrakcyjne wpisy – wejdź w link ebok plus.

Dział ten jest często połączony z działem zajmującym się rachunkowością, z tego też powodu kadry to nie tylko nabór kolejnych członków personelu, ale również ich aktualna obsługa. Kolejnym zadaniem takiego członu spółki jest dbanie o to, aby wszystkie działania w obrębie firmy były zgodne z Kodeksem Pracy.

Dlatego też członkowie personelu takiego działu muszą znakomicie znać przepisy Prawa Pracy. Takie akta jak zwolnienia lekarskie czy wypowiedzenia też są przesyłane do działu kard.