Czym mogą zajmować się kadry i na czym powinna się opierać praca tego działu?

W dowolnej dużej korporacji pracodawca chce zatrudniać jak najlepszych członków personelu. Sam jednak zazwyczaj nie ma odpowiedniej ilości czasu, dlatego też potrzebny jest właściwy do tego celu pion.
Może zajmować się on między innymi wstawianiem anonsów z propozycją pracy na konkretnym stanowisku, następnie zajmuje się odpowiadaniem na wybrane propozycje, przeprowadza wstępne rozmowy z konkretnymi zainteresowanymi osobami, a następnie, w wypadku podjęcia postanowienia o zatrudnieniu danego kandydata, wykonuje dalsze czynności związane z zatrudnieniem nowego pracownika.

Następstwa niżu demograficznego.

Niż demograficzny jest normalnym zjawiskiem polegającym na zmniejszeniu się liczby urodzin dzieci w określonym czasie na określonym terenie. Aktualnie Polska wkroczyła w jeden z największych niżów od drugiej wojny światowej. Na taki stan rzeczy złożyło się sporo czynników, specjaliści jako najważniejsze z nich wymieniają wielką emigrację wywołaną otwarciem granic Unii dla osób szukających pracy, kryzys finansowy oraz niekorzystną politykę rodzinną. Utrzymanie się niżu na takim poziomie może wywołać wiele negatywnych skutków w bliskiej przyszłości.