Wpływ mieszkańców na zbiorowość

Każde społeczeństwo rządzi się swoimi prawami. W każdym przeważają wiarygodne reguły i zasady, do których każdy obywatel musi się ustosunkowywać. Na nieszczęście wiele obywateli bierze niewielki udział w życiu społecznym. Nie angażują się w jego sprawy, nie starają się usprawnić jakości życia, wskutek tego szalenie ważką sprawą jest pobudzanie aktywności obywatelskiej.