Najczęściej wybierane i najbardziej opłacalne kierunki studiów

W ostatnich latach na terenie kraju znacznie zwiększył się odsetek osób studiujących na uniwersytetach. Pojawiło się bowiem przekonanie, że jedynie ludziom wykształconym uda się zdobyć wysoko płatną posadę. Niestety nie zawsze jest to prawdziwe. Nierzadko okazuje się, że jest w Polsce duża liczba ludzi z wyższym wykształceniem na danym kierunku i większość z nich jest bez pracy. Ma to miejsce w szczególności w przypadku niektórych kierunków humanistycznych, na które jest bardzo dużo chętnych.

Studenci

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Generalnie rzecz biorąc więcej jest kandydatów na kierunki tego typu niż na przykład na uczelnie techniczne. Z kolei dużo absolwentów politechnik wyjeżdża do innych krajów, ponieważ tam praca w określonym zawodzie jest o wiele bardziej opłacalna niż w Polsce. Poza tym coraz chętniej wybierane są kierunki nowe, takie jak między innymi oligofrenopedagogika (informacje tutaj). Pod tym obco brzmiącym wyrazem kryje się nauczanie ludzi niepełnosprawnych umysłowo, a zatem między innymi nauczanie dzieci z zespołem Downa.

książki

Źródło: http://www.sxc.hu/

Często wybierane kierunki
Jak już było wspomniane, często wybierane są kierunki o charakterze humanistycznym. W ostatnim czasie niezwykle popularne stało się na przykład kulturoznawstwo. Stałą popularnością cieszy się filologia polska oraz filologie obce. Poza tym w ramach uniwersytetów jest wielu młodych ludzi studiujących prawo. Należy ono do fakultetów o wyższym stopniu trudności, jednak w większej liczbie przypadków pozwala na zdobycie dobrze płatnej pracy po studiach. Jeżeli chodzi o uczelnie techniczne, jednym z najbardziej uczęszczanych kierunków jest informatyka (więcej). Dzieje się tak gdyż obecnie właściwie w każdej branży potrzebni są pracownicy obeznani z komputerami oraz programiści. Informatykę można studiować także na uniwersytetach, jednak sposób wykładania jest trochę inny.

Studia podyplomowe (wybierz tutaj)
Ciekawą alternatywą dla osób nie planujących robienia doktoratu mogą być studia podyplomowe. Nierzadko bowiem oferują one takie kierunki, których nie ma na żadnej uczelni w tradycyjnym trybie studiów.

Znajdziesz tu naprawdę szczegółowe opracowanie (https://www.abimeble.pl/) tego tematu, więc warto je starannie przeczytać. Poznasz wtedy wiele ciekawych informacji.

Poprzez studia podyplomowe można także otrzymać dodatkowe potrzebne wykształcenie do danego zawodu, na przykład do pracy w bibliotece szkolnej, w której wymagane jest wykształcenie w zakresie bibliotekarstwa oraz pedagogiczne.

Posted in Bez kategorii