Jak w przeszłości wyglądało trzymanie żywnościowych produktów w niskiej temperaturze, aktualnie używane urządzenia chłodnicze

Już w dawnych latach ludzie umieli w pewnym zakresie stosować śnieg oraz lód do ochładzania różnych rzeczy. Przechowywane w chłodnych jaskiniach kawałki śniegu lub logu dawały możliwość tego, aby przed długi okres czasu zachowywać temperaturę na niskim poziomie. Innymi sposobami na magazynowanie lodu były doły obłożone słomą, taką metodę z kolei wykorzystywali mieszkańcy Rzymu.