Czym jest statystyczna analiza danych oraz gdzie może być ona wykorzystana?

Czy pamiętasz, że w bieżącym bytowaniu bardzo wielokrotnie opieramy się na statystyce, nawet jeśli nie zdajemy sobie z takiego faktu sprawy? Zwyczajnie zakładamy, iż jeżeli czyjeś dziecko nie najlepiej się naucza, to potencjalnie, zatem statystycznie przedmiot ujmując, może mieć kłopoty ze zdaniem do kolejnej klasy.
Podobnie, gdyż również statystycznie, jeżeli obserwujemy na niebie zachmurzenie, to najprawdopodobniej pojawi się deszcz.

fizjoterapeuta

Autor: Nick Webb
Źródło: http://www.flickr.com
Jednak to są dowody niemalże oczywiste, a statystyka to nauka o wiele bardziej bogata. Stosuje się ją zresztą w wielu różnych naukach (przykładowo w fizyce czy też naukach ekonomicznych) oraz czasami jest tak rozwinięta, iż jej wykorzystanie oraz trudna problematyka wywołała stworzenie zupełnie nowych obszarów nauki. Czym wszakże jest tak naprawdę owa statystyka? Więc jest to nauka, która opiera się wcześniej na zebraniu jak najwyższej ilości prawowitych informacji, następnie wykonywana jest statystyczna analiza danych, by zezwoliła ona na właściwą ich interpretację oraz przedstawienie kompetentnych rezultatów.
A gdzie używana jest taka statystyczna analiza danych? W rzeczywiście wielu okolicznościach, jednak niezupełnie jej wyniki podawane są od razu do ogólnej wiadomości. Z jakiego powodu? Nie powinny zostać one niejawne, zwyczajnie „szaremu” człowiekowi okazują się być one niepotrzebne. Przykładowo medyczne laboratoria mogą potrzebować wyników uzyskanych za sprawą matematycznej oceny danych do zdefiniowania liczby osób posiadających określoną grupę krwi.

Dla zwykłego człowieka może to być po prostu ciekawa nowinka, z kolei dla ludzi nauki istotny element, jaki mógłby przysłużyć się nawet do ratowania człowieczego istnienia.