Licea dla dorosłych – doskonały sposób na to, aby pogodzić naukę z pracą zawodową.

Stara sentencja głosi, że uczymy się przez całe życie. Codziennie zdobywamy nowe informacje, kolejne doświadczenia. W trakcie pracy bądź zabawy rozwijamy swe kompetencje, wyciągamy wnioski z porażek i sukcesów.
Czemu? Bo chcemy lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy.

liceum uzupełniające dla dorosłych

Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com
książka

Autor: Christopher Michel
Źródło: http://www.flickr.com
Przywołane na wstępie powiedzenie dowodzi jeszcze jednego – nigdy nie jest za poóźno, żeby coś zmienić. Z pewnością dlatego licea dla dorosłych we Wrocławiu mogą pochwalić się tak ogromnym zainteresowaniem. „Perła” regionu dolnośląskiego, podobnie jak mnóstwo pozostałych Miast Polski, dysponuje niesłychanie bogatą „bazą” placówek oświatowych, przyjmujących pełnoletnich słuchaczy. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom kształcenia swoich podopiecznych. nauczyciele to praktycy, którzy umieją świetnie przekazać posiadaną wiedzę oraz „zarażać” iinnych pasją. Wspierają uczniów w podejmowanych wysiłkach, mobilizują do pracy. Sami także uczestniczą w rozlicznych kursach licea dla dorosłych we Wrocławiu po to, żeby ciągle się doskonalić.

Warto wspomnieć, że absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej którzy chcą dalej poszerzać swoje kompetencje (zdać maturę i pójść na studia) mogą zdecydować się na liceum uzupełniające dla dorosłych. Nauka w takiej placówce trwa tylko 18 miesięcy i na ogół przebiega w trybie zaocznym czy wieczorowym.