liceum uzupełniające dla dorosłych

Licea dla dorosłych – doskonały sposób na to, aby pogodzić naukę z pracą zawodową.

Stara sentencja głosi, że uczymy się przez całe życie. Codziennie zdobywamy nowe informacje, kolejne doświadczenia. W trakcie pracy bądź zabawy rozwijamy swe kompetencje, wyciągamy wnioski z porażek i sukcesów.
Czemu? Bo chcemy lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy.

liceum uzupełniające dla dorosłych
Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com
książka
Autor: Christopher Michel
Źródło: http://www.flickr.com
Przywołane na wstępie powiedzenie dowodzi jeszcze jednego – nigdy nie jest za poóźno, żeby coś zmienić. Z pewnością dlatego licea dla dorosłych we Wrocławiu (http://liceum.wszedukacja.pl/artykuly/9457/Liceum-Uzupelniajace-dla-Doroslych) mogą pochwalić się tak ogromnym zainteresowaniem. „Perła” regionu dolnośląskiego, podobnie jak mnóstwo pozostałych Miast Polski, dysponuje niesłychanie bogatą „bazą” placówek oświatowych, przyjmujących pełnoletnich słuchaczy. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom kształcenia swoich podopiecznych. nauczyciele to praktycy, którzy umieją świetnie przekazać posiadaną wiedzę oraz „zarażać” iinnych pasją. Wspierają uczniów w podejmowanych wysiłkach, mobilizują do pracy. Sami także uczestniczą w rozlicznych kursach licea dla dorosłych we Wrocławiu po to, żeby ciągle się doskonalić.

Warto wspomnieć, że absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej którzy chcą dalej poszerzać swoje kompetencje (zdać maturę i pójść na studia) mogą zdecydować się na liceum uzupełniające dla dorosłych. Nauka w takiej placówce trwa tylko 18 miesięcy i na ogół przebiega w trybie zaocznym czy wieczorowym.